જીવતી કરી..

1505_c6b8d2bbf1d9510938a8c9c91fd333da

 

હું તુટી ને વિખરાઇ પડી હતી ત્યારે તે અાવી મને ભેગી કરી,
ટુંક માં કહું તો હુ મરતી હતી અને તે અાવી મને જીવતી કરી…

Advertisements

2 thoughts on “જીવતી કરી..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s