બસ તું જ છે…

લપસે છે હાથ મારો સંબંધની દોરી માંથી, તોય બમણા જોરથી પકડી રાખે એ હાથ તારો છે…
અધીરું છે દીલ તારું પણ મળવા માટે, તોય આકરી શરતો રાખે મળવાની એવો પ્રેમ તારો છે…

img1484900931893.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s