હું લખું છું…

Hu Lakhu chhu by karishma nimavat

ના હું મારા માટે લખું છું, ના તારા માટે,

ના પુછો મને હું કોના માટે લખું છું!

મરતી અપેક્ષાઓને કવર કરી દફન​વાં તો

ક્યારેક હ્રદય માં લાગતી આગને શાંત કરવા લખું છું!

મનમાં ઉઠતાં હજાર સ​વાલો નાં જ​વાબ શોધવાં અને

ક્યારેક તો હું ખુદને ખુદથી જ બચાવવાં માટે લખું છું!

કવિતા લખતાં ન આવડે મને, હજું એનો એકડો-બગડો ઘૂંટું છું,

ક્યારેક નિર્દોષ બાળક ની જેમ તો ક્યારેક મીરા બની લખું છું!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s